This text will be replaced by the flash music player.
 

VERHALENBANKJESROUTE
Klaverblad 1, Het Noorden | Varsseveld

De onderwerpen die de reiziger op de bankjes horen of lezen wisselen van thema. Terugkerend is een beknopte historie van de plaats of het landschap. De route Het Noorden vertelt over De Grote Brand en over de omzwervingen van 'De Bedrukte Moeder Gods van Varsseveld'. Ook volksverhalen, reisbeschrijvingen, columns. Dit alles wordt gelardeerd met poëzie. Altijd over de plek waar u zich op dat moment bevindt. U kunt de verhalen en gedichten lezen en afdrukken als PDF. Hiervoor hebt u de gratis te downloaden Adobe Reader nodig.
Adobe Reader

Luister naar de verhalen en gedichten in deze MP3 speler
  Laad hier de MP3 bestanden voor uw speler
Stippellijn

 

Verhalenbankje 1 | TOP-Groot Nibbelink, Nibbelinklaan 12, Binnenheurne

Grote branden, waarbij hele dorpen en steden in vlammen opgingen, komen in de geschiedenis veelvuldig voor. Ook Varsseveld werd getroffen. Op 14 september 1723 vierden de meeste inwoners van het dorp het steenfeest op dit erf -het erve Nibbelink- dat juist uit een brand was herrezen. Eén van de weinigen die in Varsseveld was achtergebleven was de smid, die geen uitnodiging had gekregen voor het feest. Of het uit boosheid was, weten wij niet maar hij veroorzaakte een nieuwe brand waardoor hij het hele dorp in vuur en vlam zette.

Lees hier de reisbeschrijving De grote brand door Bert Scheuter.
Lees hier het gedicht Brand uit 'De vuurpilaren' (2) door Bert Scheuter.


 

Verhalenbankje 2 | Terras Café-Zaal De Vos, Halseweg 2, Westendorp

Deze plaats werd al rond 1700 voor het eerst genoemd als uitspanning. Deze functie heeft het bedrijf altijd gehouden. Tegenwoordig wordt ieder jaar een internationale Bluesnight georganiseerd op de laatste zaterdag van januari. Meer informatie via www.cafedevos.nl

Lees hier het verhaal Blues door Louis Radstaak.


 

Verhalenbankje 3 | Lankerdijk, West Noorderbroekweg, Heelweg-West

Drikus Lievestro, hier in de buurt op boerderij ‘de Stampert’ geboren, was jager. De bossen rond Varsseveld waren zijn jachtterrein. In de oorlog was Drikus actief in het verzet en bood onderdak aan twintig Joden. Na de oorlog stortte hij zich hartstochtelijk op de jacht. Op een novembernacht in 1949 was hij met zijn zoon Henk op strooptocht. Ze hadden al negen fazanten en een bunzing geschoten toen de politie hen in vizier kreeg. Henk en Drikus werden door de politie neergeschoten. De dood van de twee mannen bracht grote commotie teweeg in de Varsseveldse gemeenschap.

Lees hier het gedicht Schuldige weide door Hans Mellendijk.


 

Verhalenbankje 4 | Napoleonboom, Terras Café-Dancing De Radstake, Twenteroute 8, Heelweg

Boerenherberg de Radstake fungeerde eeuwenlang als pleisterplaats voor reizigers, die te voet, met paard of met wagen op doorreis waren. De naam de Radstake wordt al in 1572 genoemd, maar waarschijnlijk gaat de geschiedenis nog verder terug. Over de Radstake zijn verschillende oude verhalen bekend. Zo overnachtte Koning Lodewijk Napoleon bij de Radstake. Lodewijk schreef daar een brief waarin hij toestemming verleende om in Zieuwent een Rooms-Katholieke kerk te bouwen. Bij het schrijven van die brief morste hij per ongeluk met de inkt. Jaren later kon men nog het tafeltje tonen met de grote inktvlek erop. Niemand weet waar het tafeltje is gebleven.

Lees hier de column Op schouderklopafstand, aai- en aanraakbaar door Hans Mellendijk.


 

Verhalenbankje 5 | Landstraat-afslag Knooppunt 43, Picknickplaats Romienenkamp

Zo’n 200.000 jaar geleden, in de voorlaatste IJstijd, bewoog een grote ijstong richting het zuiden. Dekzand stoof hier omhoog en zorgde voor de vorming van zogenaamde stuifduinen. De omliggende gronden lagen veel lager en waren erg drassig. Hierdoor waren er niet zoveel bruikbare terreinen geschikt voor bewoning voorhanden. De stuifduinen bood de eerste bewoners van dit gebied de mogelijkheid om van de ene plek naar de andere te komen. Zo ontstonden de eerste wegen. Deze weg werd ook Heelweg genoemd, nu nog de naam van het buurtschap dat hier ligt.

Voordat het Christendom de binnenlanden bereikte was de bevolking in deze streken van zeer geringe omvang. We bevinden ons op een heuvelrij die van Aalten over de Vennebulten naar Zelhem-Hengelo-Wichmond loopt. Langs deze Heelweg predikte omstreeks 800 Ludger (of Liudger).

Lees hier de reisbeschrijving Heelwegen door Hans Mellendijk.
Lees hier het gedicht Bernlef door Sebastiaan Roes.
Lees hier het verhaal Een kerkdief uit Lummerich door Joop Breukelaar.
BONUS: Lees hier het gedicht Hola door Louis Radstaak.


 

Verhalenbankje 6 | Slingebeek, ter hoogte van Vossenbult, net voor Entinkweg, Heelweg

Jan Jacob Thomson, geboren in 1882 in Bredevoort, was dichter, schrijver en filosoof. Hij schreef zelf kerkliederen en vertaalde ze vanuit het Duits. Ter gelegenheid van Gedichtendag 2007 schreven zeventien dichters een vervolg op Thomson gedicht Slingerbeek, het zogenaamde Estafettegedicht. Het resultaat is hieronder te lezen. Hij was ook voorganger van de afdeling Varsseveld van de Nederlandse Protestanten Bond van 1923 tot 1933.

Lees hier het gedicht Slingerbeek door Jan Jacob Thomson.
Lees hier het Estafettegedicht door de Omsmeders, voorheen de Estafettedichters.


 

Verhalenbankje 7 | Hiddinkbos, Varsseveld

De dichter Bert Scheuter schreef met het uitzicht op Varsseveld indachtig de twee hiernavolgende gedichten.

Lees hier het gedicht De es en de molen door Bert Scheuter.
Lees hier het gedicht De Wehme uit 'De vuurpilaren' (3) door Bert Scheuter.
BONUS: Lees hier de cyclus Vuurpilaren door Bert Scheuter.


 

Verhalenbankje 8 | Museumboerderij Hofshuus, Varsseveld

Museumboerderij het Hofshuus was ooit onderdeel van ‘Den Hoff tho Versevelt’, de benaming van een dertiende eeuwse nederzetting van de graven van Lohn. De oudste gebinten van de boerderij, zoals die er nu staat, komen van eikenbomen die in 1607 zijn geveld.
Voor de tweede wereldoorlog tekende zich in de Achterhoek een ontwikkeling af waarbij de houtindustrie zich concentreerde rond Varsseveld. Een verandering in leefgewoonte met meer aandacht voor de woon- en leefomgeving deed na de bevrijding en de wederopbouw ook de vraag naar meubelen toenemen. In Varsseveld zijn daar de bedrijven Rublo, Svedex, Suselbeek en Lundia nu nog voorbeelden van.

Lees hier het gedicht Hofshuus 1 door Bert Scheuter.
Lees hier het gedicht Ik ben van hout door Bert Scheuter.
BONUS: Lees hier de cyclus Olde Muurn door Bert Scheuter.


 

Verhalenbankje 9 | Laurentiuskerk, Kerkplein, Varsseveld

Waarschijnlijk was Varsseveld al veel eerder bewoond. In de Vennebulten zijn al vondsten gedaan van de rendierjagers. Later leefden in de omgeving van Varsseveld de Chamaven, die contact onderhielden met het Romeinse Rijk, in de vorm van o.a. handel en het leveren van soldaten. Er is een munt van de Romeinse keizer Antoninus Pius (138-161) gevonden. Rond 1110 vestigt een zoon van Godschalk I van Loon, Godschalk van Varsseveld zich in een versterkt huis te Varsseveld dat toen in het Graafschap Lohn lag. In 2009 werden bij een archeologische opgraving in het centrum sporen van de bijbehorende gracht gevonden. In 1234 verlaat deze adellijke familie Varsseveld weer, als het goed tegen goederen van klooster Betlehem wordt geruild. In 1723 breekt in Varsseveld een brand uit, waarbij geen enkel huis gespaard bleef. In de huidige dorpskern van Varsseveld staat de Grote of Laurentiuskerk, die in 1556 is gewijd. Ook staat er het gemeentehuis van de voormalige gemeente Wisch. Op 1 januari 2005 fuseerde Wisch met de gemeente Gendringen tot de nieuwe gemeente Oude IJsselstreek.

Lees hier het gedicht Boter, kaas en eieren door Hans Mellendijk.
Lees hier het verhaal De Bedrukte Moeder Gods (1), vrij naar Bernard J. Dorrestijn.


 

Verhalenbankje 10 | Spoorstraat 22a, Varsseveld

In 2002 was het dorp getuige van een invasie van Koreanen. Vanwege het succes dat de coach Guus Hiddink -geboren in het huis rechts schuin tegenover het bankje (Spoorstraat 19-21 )- met het Zuid-Koreaans elftal behaalde bij de W.K.-voetbal in Zuid-Korea.

Lees hier de column De zomer van twee door Bert Scheuter.


 

Verhalenbankje 11 | bij 'Weersteen', Idinkweg 4, Binnenheurne

In het gebied tussen Vennebulten en Silvolde bevinden zich de zogenaamde ‘dekzanden’. Heuveltjes die boven het maaiveld uitsteken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit gebied ook al vroeg bewoond is geweest. Hier bij Varsseveld in de Binnenheurne onstonden kleine dekzandkopjes. Let maar op het licht glooiende erotische landschap. Dit gebied staat bekend als de Varsseveldse kopjes. Deze zijn ontstaan in de laatste ijstijd. Op veel van deze kopjes zijn later essen ofwel enken ontstaan, fraaie kenmerken van het Oost-Nederlandse kampenlandschap.

Lees hier de reisbeschrijving Varsseveldse kopjes door Hans Mellendijk.
Lees hier het gedicht Vormzand door Bert Scheuter.


einde Klaverblad 1: Het Noorden