Kopierechten

De kopierechten op de inhoud van deze stee berusten bij de samenstellers Hans Mellendijk en Bert Scheuter en alle anderen die aan de inhoud hebben meegewerkt.
Het is niet toegestaan de teksten en geluidsbestanden te gebruiken voor andere doeleinden dan deze stee beoogt.
Voor elk ander gebruik kunt u contact opnemen met de samenstellers van de Verhalenbankjesroute die u kunt vinden in het colofon.

 
Verhalenbankjeslogo
kopierechten